Onze voornaamste financiële steun vormen de lidgelden van actieve en steunende leden (lidmaatschap - donaties - legaten). Wij hopen dat jij ons op actieve of passieve manier wil steunen.

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN:

€ 30 - Lid

€ 80 - Gezinslidmaatschap

Je kan je lidmaatschapsbijdrage online betalen of storten op rekeningnummer met vermelding van je naam en/of lidnummer:  

IBAN: BE36 4025 5592 5181    
BIC: KRED BE BB 

Wanneer je lid bent kan je genieten van extra voordelen:
Een ongevallenverzekering en een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid tijdens (toevallige) hulpverlening en activiteiten als HVK-hulpverlener en...